Qur'an Khanee, Du'a Iftitah, RHAC, Majlis and Treasury Announcement
Saturday, 1st Jun 2019 7:15 PM - 9:45 PM

7:15pm Qur'an Khanee Mujtaba Asharia Iftaar Provided
7:45pm Du'a al-Iftitah Hussein Vakil
Muhammad Nurmohd
8:10pm RHAC | End of Life Care | Dr Mohamedabbas Jaffer
8:20pm Majlis - Dr Ehsan Rangiha
9:05pm Youth Point Aadam Manji
9:10pm Treasury Announcement
9:18pm Ziyarat, Jamaat Salah and Iftaar